www.dacsan.danang.vn - 12 Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng - 05113750467
Chả bò Đà Nẵng - Đặc Sản Đà Nẵng